Kubernetes Ağ Yapısı

Kubernetes, konteyner uygulamalarının sunucu kümeleri arasında dağıtımını ve çalışmasını yönetebilen bi araçtır. Konteyner iş yüklerini koordine etmenin yanı sıra Kubernetes, uygulamalarınız ve hizmetleriniz arasında güvenilir ağ bağlantısını sağlamak için gerekli altyapıyı ve araçları sağlar.

Pod Ağı

Kubernetes’te, bir pod en temel organizasyon birimidir: hepsi birbiriyle yakından ilişkili olan ve tek bir hizmet gerçekleştiren bir grup konteynerden oluşur.

Her pod bölmeye tek bir benzersiz IP adresi verilir ve pod içindeki tüm konteynerler bu adresi paylaşır ve lo loopback arabirimi üzerinden localhost ana bilgisayar adını kullanarak birbirleriyle iletişim kurar. Bu işlem, pod‘un konteynerlerinin tümünü aynı ağ yığınına atayarak gerçekleştirilir. Tüm servislerin dinlemek için benzersiz bir port kullanması gerekir.

Pod’dan Pod’a İletişim

Çoğu Kubernetes kümesi node başına birden çok pod dağıtır. Aynı pod içerisinde iki konteyner arasında veya iki farklı node arasında gerçekleşebilir.

Tek Node İçinde Pod’dan Pod’a İletişim

Tek bir node‘da, birbirleriyle doğrudan iletişim kurması gereken birden fazla pod‘a sahip olabilirsiniz. Bir paketin pod‘lar arasındaki yolunu izlemeden önce, bir düğümün ağ kurulumuna bakalım. pod-network Resim: (digitalocean.com) Her nodeun, Kubernetes küme ağına bağlı bir ağ arabirimi (bu örnekte eth0) vardır. Bu arabirim, node'un root` ağ ad alanında bulunur. Bu, Linux’ta ağ aygıtları için varsayılan ad alanıdır.

Nasıl işlem ad alanları kapsayıcıların çalışan uygulamaları birbirinden ayırmasına izin verirse, ağ ad alanları da arabirimler ve köprüler gibi ağ aygıtlarını izole eder. Bir node‘daki her pod‘a kendi yalıtılmış ağ ad alanı atanır.

Pod ad alanları, sanal bir ethernet çifti ile root ad alanına geri bağlanır, aslında her iki uçta bir arabirime sahip iki ad alanı arasında bir boru (burada root ad alanında veth1 ve bölmede eth0 kullanıyoruz).

Son olarak, pod‘lar birbirine ve düğümün eth0 arayüzüne bir köprü, br0 (node, cbr0 veya docker0 gibi bir şey kullanabilir) aracılığıyla bağlanır . Bir köprü, trafiği yönlendirmek için diğer yerel arabirimleri aramak için ARP(address resolution protocol) veya IP tabanlı yönlendirme kullanan fiziksel bir ethernet anahtarı gibi çalışır.

pod1‘den pod2‘ye bir paket adımları:

 1. pod1, pod2‘nin IP’sini hedef olarak içeren bir paket oluşturur
 2. Paket, sanal ethernet çifti üzerinden root ağ ad alanına gider
 3. Paket br0 köprüsüne devam ediyor
 4. Hedef bölme aynı düğümde olduğundan, köprü paketi pod2‘nin sanal ethernet çiftine gönderir
 5. Paket sanal ethernet çifti üzerinden pod2‘nin ağ ad alanına ve pod’un eth0 ağ arayüzüne geçer

İki Düğüm Arasında Pod’dan Pod’a İletişim

Bir kümedeki her pod‘un benzersiz bir IP’si olduğundan ve her bölme diğer tüm bölmelerle doğrudan iletişim kurabildiğinden, iki farklı node‘daki bölmeler arasında hareket eden bir paket önceki senaryoya çok benzer.

Farklı bir düğümde bulunan pod1‘den pod3‘e bir paketin adımları: pod-network Resim: (digitalocean.com)

 1. pod1, pod3‘ün IP’sini hedef olarak içeren bir paket oluşturur
 2. Paket, sanal ethernet çifti üzerinden root ağ ad alanına gider
 3. Paket br0 köprüsüne devam ediyor
 4. Köprü, yönlendirilecek hiçbir yerel arabirim bulamadığı için paket eth0 yönündeki varsayılan yolu gönderir
 5. (Eğer): Kümeniz paketleri düzgün bir şekilde node‘lara yönlendirmek için bir ağ katmanı gerektiriyorsa, ağa gitmeden önce paket bir VXLAN paketine (veya başka bir ağ sanallaştırma tekniğine) yerleştirilebilir. Alternatif olarak, ağın kendisi uygun statik yollarla kurulabilir, bu durumda paket eth0’a gider ve ağı değiştirmeden dışarı çıkar.
 6. Paket küme ağına girer ve doğru node‘a yönlendirilir.
 7. Paket eth0 üzerindeki hedef node‘a girer
 8. (Eğer): paketiniz kapsüllenmişse, bu noktada kapsülden çıkarılacaktır
 9. Paket br0 köprüsüne devam ediyor
 10. Köprü, paketi hedef pod‘un sanal ethernet çiftine yönlendirir
 11. Paket, sanal ethernet çiftinden pod‘un eth0 arayüzüne geçer

Pod - Servis İletişimi

Kubernetes kümesinin dinamik yapısı, pod‘ları hareket ettirilebileceği, yeniden başlatılabileceği, yükseltilebileceği veya ölçeklendirilebileceği anlamına geldiği için, yalnızca pod IP’leri kullanarak belirli bir uygulamaya trafik göndermek zor olacaktır. Buna ek olarak, bazı hizmetlerin çok sayıda kopyası olacaktır, bu nedenle aralarında yüke dengelemek için bir yol bulmak gerekir.

Kubernetes bu sorunu Servisler ile çözer. Servis, tek bir sanal IP adresini (Virtual IP) bir dizi pod IP’si ile eşleyen bir API nesnesidir. Ek olarak, Kubernetes her servisin adı ve sanal IP’si için bir DNS kaydı sağlar, böylece servisler adıyla kolayca ele alınabilir.

Sanal IP’lerin küme içindeki pod IP’lerine eşlenmesi her düğümdeki kube-proxy aracı ile yapılır. Bu işlem, paketi küme ağına göndermeden önce VIP’leri otomatik olarak pod IP’lerine çevirmek için iptables veya IPVS‘yi ayarlar. Ayrı bağlantılar izlenir, böylece paketler geri döndüklerinde düzgün bir şekilde çevrilebilir. IPVS ve iptables her ikisi de tek bir servis sanal IP’sinin birden fazla pod IP’sine yük dengelemesi yapabilir, ancak IPVS’nin kullanabileceği yük dengeleme algoritmalarında çok daha fazla esnekliğe sahiptir.

pod1‘den service1‘e giden bir paketin adımları: pod-network Resim: (digitalocean.com)

 1. pod1, service1‘in IP adresini hedef olarak içeren bir paket oluşturur
 2. Paket, sanal ethernet çifti üzerinden root ağ ad alanına gider
 3. Paket br0 köprüsüne devam ediyor
 4. Köprü, paketi yönlendirmek için hiçbir yerel arabirim bulamadığından, paket eth0 yönündeki varsayılan yolu gönderir.
 5. kube-proxy tarafından ayarlanan Iptables veya IPVS, paketin hedef IP’sini eşleştirir ve hangi yük dengeleme algoritmalarının kullanılabileceğini veya belirtildiğini kullanarak sanal bir IP’den hizmetini pod IP’lerinden birine dönüştürür
 6. (İsteğe bağlı): paketiniz bu noktada kapsüllenebilir
 7. Paket küme ağına girer ve doğru node‘a yönlendirilir.
 8. Paket eth0 üzerindeki hedef node‘a girer
 9. (İsteğe bağlı): paketiniz kapsüllenmişse, bu noktada kapsülden çıkarılacaktır
 10. Paket br0 köprüsüne devam ediyor
 11. Paket veth1 aracılığıyla sanal ethernet çiftine gönderilir
 12. Paket, sanal ethernet çiftinden geçer ve eth0 ağ arabirimi aracılığıyla pod ağı ad alanına girer

Kaynak 1 - Kaynak 2 - Kaynak 3 - Kaynak 4