Varnish Nasıl Çalışır?

Nesneler nasıl saklanıyor Nesne: HTTP cevapların lokalde depolanmış halidir. Nesneler hash anahtarları kullanılarak yönetilir. Hash anahtarları duruma göre değiştirilebilir. Birden fazla nesne aynı hash anahtara sahip olabilir. ...

Varnish Nedir Ne işe Yarar?

Varnish web sitelerini hızlandırmak için kullanılan bir HTTP ters vekil (reverse proxy) dir. Ters proxy istemcilere asıl sunucu gibi görünen bir ara sunucudur. Varnish...

RPM (.rpm) Paketi Nasıl Oluşturulur

rpmbuild aracını kullanarak RPM paketi derlemek için önce aşağıdaki kurulumlar yapılmalı. Debian tabanlı dağıtımlar: sudo apt-get install rpm Fedora tabanlı dağıtımlar: sudo...

Debian (.deb) Paketi Nasıl Oluşturulur

dh_make ve debuild aracı ile linux debian dağıtımına paket oluşturmak için aşağıdaki iki paketi kurmalıyız. debuild aracı devscript paketi ile birlikte gelir. sudo...

Java Jackson Annotations (Ek Aciklamalar)

Java için JSON kütüphanesi olan Jackson‘ın annotationları hakkında genel bilgi. Jackson Serialization (Serileştirme) Annotations @JsonAnyGetter Java’da bulunan Map veri tipini JSON’a dönüştürmek için kullanılır.

Java 9 Stream API Yenilikler

Java Stream API’ye eklenen yeni metodlar: Stream.takeWhile() Bir Stream’den okuma yapılırken belirtilen koşula uymayana kadar veriler alınır. Koşula uymaan bir durum olduğunda okuma işlemi durur.

Java 8 Optional Nedir

Her java programcısı NullPointerException istisnasıyla sorun yaşamıştır. Nesnelere herhangi bir atama yapılmadan kullanılmaya çalışıldığı durumlarda fırlatılan istisnadır. Bir RuntimeException (çalışma zamanı istisnası) olduğu için program çalışmadan farkedilmezler. Bu...