RPM (.rpm) Paketi Nasıl Oluşturulur

rpmbuild aracını kullanarak RPM paketi derlemek için önce aşağıdaki kurulumlar yapılmalı. Debian tabanlı dağıtımlar: sudo apt-get install rpm Fedora tabanlı dağıtımlar:

Debian (.deb) Paketi Nasıl Oluşturulur

dh_make ve debuild aracı ile linux debian dağıtımına paket oluşturmak için aşağıdaki iki paketi kurmalıyız. debuild aracı devscript paketi ile birlikte gelir....

Java Jackson Annotations (Ek Aciklamalar)

Java için JSON kütüphanesi olan Jackson‘ın annotationları hakkında genel bilgi. Jackson Serialization (Serileştirme) Annotations @JsonAnyGetter Java’da bulunan Map veri tipini JSON’a dönüştürmek için kullanılır.

Java 9 Stream API Yenilikler

Java Stream API’ye eklenen yeni metodlar: Stream.takeWhile() Bir Stream’den okuma yapılırken belirtilen koşula uymayana kadar veriler alınır. Koşula uymaan bir durum olduğunda okuma işlemi durur.

Java 8 Optional Nedir

Her java programcısı NullPointerException istisnasıyla sorun yaşamıştır. Nesnelere herhangi bir atama yapılmadan kullanılmaya çalışıldığı durumlarda fırlatılan istisnadır. Bir RuntimeException (çalışma zamanı istisnası) olduğu için program çalışmadan...

Redis Nedir Ne Değildir

Redis (Remote Dictionary Service) Nedir C ile yazılmış, key-value şeklinde tasarlanmış bir nosql veritabanıdır. Veriyi bellekte tuttuğu için çok hızlı okuma ve yazma yapılır. Veriyi şifreleyerek depolamaması dezavanatajıdır.

DNS Terminolojisine Giriş

Alan Adı Bir alan adı, bir internet kaynağıyla ilişkilendirmek için kullandığımız anlaşılabilir addır. Örneğin gitlab.com bir alan adıdır. gitlab.com gitlab şirketinin sunucuları ile ilişkilendirilmiştir. gitlab.com adresine gitmek için tarayıcıya...