Redis Nedir Ne Değildir

Redis (Remote Dictionary Service) Nedir C ile yazılmış, key-value şeklinde tasarlanmış bir nosql veritabanıdır. Veriyi bellekte tuttuğu için çok hızlı okuma ve yazma yapılır. Veriyi şifreleyerek depolamaması dezavanatajıdır.

DNS Terminolojisine Giriş

Alan Adı Bir alan adı, bir internet kaynağıyla ilişkilendirmek için kullandığımız anlaşılabilir addır. Örneğin gitlab.com bir alan adıdır. gitlab.com gitlab şirketinin sunucuları ile ilişkilendirilmiştir. gitlab.com adresine gitmek için tarayıcıya...

Puppet Nedir Ne Degildir

Puppet Nedir? Puppet, sunucuların dağıtımı, yapılandırılması ve yönetilmesi için kullanılan bir Yapılandırma Yönetimi aracıdır. Birkaç özelliği: Her bir host için ayrı konfigürasyonların tanımlanması ve...

Jenkins Kullanarak Continuous Integration

Jenkins Mimarisi Örnek bir Jenkins yapısı yukarıda gösterildiği gibidir. Bu tek Jenkins sunucusu, aşağıdaki gibi gereksinimleri karşılayacak yeterliliğe sahip değildi. Bazı durumlarda, yapılarınızı...

Jenkins Nedir Ne Değildir

Jenkins Nedir? Jenkins, Continuous Integration amacıyla oluşturulmuş eklentilerle Java dili ile yazılmış açık kaynaklı bir otomasyon aracıdır. Jenkins, yazılım projelerinizi sürekli olarak geliştirip test etmekte...

Scala (Nesneler) Objects

Object Tanımlama object Nesne { def main(args: Array[String]){ println("Object")

Scala Fonksiyon Kullanımı

Fonksiyonlar (Functions) Fonksiyon Tanımlama Fonksiyon tanımlarken dönüş tipi belirtmezseniz döndürdüğünüz değere göre otomatik olarak tanımlanır. Fonksiyon bir değer döndürmezse metod olarak Unit tipini alır. Fonksiyon parametrelerini...