Linux Dosya Sistemi Düzeni

Bölme Tabloları (Partition Tables) Her mimari, disk sürücülerini bölümlere ayırma ve önyükleme kodunu (Boot Code) uygun yere yerleştirme konusunda farklı yöntemlere sahiptir. Tekil veya Çoklu Önyükleme Herhengi bir...

Java TestNG Nedir ?

Test Nedir? Test, bir uygulamanının gereksinimlere uygun şekilde çalışıp çalışmadığından emin olmak için yapılan kontrol sürecidir. Tek bir test bir sınıf, metot, vs test edilmesini sağlayacak şekilde hazırlanır.

TestNG Group Test Nedir

Grup testi JUnit frameworkünde bulunmayan yeni bir özelliktir. Metotları uygun şekilde gruplamaya ve karmaşıklığı azaltmaya yarar. @Test açıklamasının groups parametresine grup isimleri yazılır. Birden fazla grup verilebilir.

TestNG Exception Testi Nedir

TestNG yazılan kodun istisna (exception) durumlarını kontrol etme imkanı verir. Yazılan kodun istenen istisnayı fırlatıp fırlatmadığını kontrol edebiliriz. @Test açıklamasının expectedExceptions parametresine verilecek istisnalar testte fırlatılmazsa test başarısız...

TestNG Dependency (Bağımlılık) Testi Nedir

Bazen, belirli bir sırayla testleri yapmamız gerekir. Yani bir testin çalışması için bazı testlerin önceden çalışması gerekebilir. Böyle durumlarda TestNG’nin bize sağladığı bağımlılık testlerini kullanırız. İki çeşit bağımlılık testi vardır....

TestNG Annotations (Ek Açıklamalar)

Suite Nedir ? Suite, test paketidir. Testler suite’ler aracılığıyla paketlenir ve çalıştırılırlar. Annotation Açıklama @BeforeSuite Test...

Linux Nedir, Ne Yapar ?

Linux, bir işletim sistemidir. İşletim sistemleri bilgisayarınızı yöneten ve üzerinde uygulamaları çalıştırmanızı sağlayan yazılımdır. Görevleri: Donanım Algılama ve Hazırlama Bilgisayar açıldığında bilgisayardaki bileşenleri (CPU, sabit sürücü, ağ kartları...