Jenkins Kullanarak Continuous Integration

Jenkins Mimarisi

Jenkins Integration

Örnek bir Jenkins yapısı yukarıda gösterildiği gibidir. Bu tek Jenkins sunucusu, aşağıdaki gibi gereksinimleri karşılayacak yeterliliğe sahip değildi.

Yukarıdaki belirtilen ihtiyaçları karşılamak için Jenkins dağıtık mimari ortaya çıkmıştır.

Jenkins Dağıtık Mimari

Jenkins, dağıtık yapıları yönetmek için Master-Slave mimarisi kullanır. Bu mimaride Master ve Slave TCP/IP protokolü üzerinden iletişim kurar.

Jenkins Master

Ana Jenkins sunucusudur. Görevleri:

Jenkins Slave

Aşağıdaki şemada 3 Slave sunucu yöneten bir Jenkins Master sunucu var.

Jenkins Master Slave