RPM (.rpm) Paketi Nasıl Oluşturulur

rpmbuild aracını kullanarak RPM paketi derlemek için önce aşağıdaki kurulumlar yapılmalı.

Debian tabanlı dağıtımlar:

sudo apt-get install rpm

Fedora tabanlı dağıtımlar:

sudo yum install rpm-build

Kurulumdan sonra rpmbuild için home dizininde .rpmmacros isimli bir dosya oluşturarak rpmbuild aracına çeşitli ayarlar verilebilir. Paketi oluşturmak için gerekli bileşenleri bulabileceği klasörü rpmbuild aracına göstermek için %_topdir değişkeni kullanılır. .rpmmacros dosyası içerisine aşağıdaki satır eklenerek yapılabilir.

%_topdir  /home/username/rpmbuild

Yukarıda belirtilen klasörü ve içinde olması gerekenleri oluşturmak için:

mkdir -p ~/rpmbuild/{BUILD,BUILDROOT,RPMS,SOURCES,SPECS,SRPMS}

Örnek olarak ilk adım paket için bir klasör oluşturalım.

mkdir ornek-1.0
cd ornek-1.0

Program ornek.py dosyamız olacak.

#!/usr/bin/python

print "Ornek Program"

Şimdi paket klasörünü sıkıştırıyoruz.

tar -czvf ornek-1.0.tar.gz ornek-1.0/

rpmbuild aracı SOURCES dizinine bakacaktır. Yukarıdaki gibi %_topdir makrosunu kullandıysanız dizin ~/rpmbuild/SOURCES olacak. Bu yüzden sıkıştırılan dosyayı bu dizine taşıyoruz.

mv ornek-1.0.tar.gz ~/rpmbuild/SOURCES

Şimdi bir .spec dosyası oluşturmalıyız. Bir SPEC dosyası, yazılımın nasıl oluşturulacağını ve paketleneceğini anlatır.

Name:      ornek
Version:    1.0
Release:    1%{?dist}
Summary:    Ornek program

License:    MIT
URL:      https://oguzhaninan.gitlab.io
Source0:    ornek-1.0.tar.gz

%description
Ornek bir program.

%prep
%setup

%install
mkdir -p %{buildroot}/usr/bin
install -m 0755 ornek.py %{buildroot}/usr/bin/ornek

%files
%{_bindir}/ornek

RPM paketini derlemek için SPEC dizininde aşağıdaki komutu çalıştırılır.

rpmbuild -ba ornek-1.0.spec

Derleme işlemi tamamlandıktan sonra ~/RPMS/x86_64/ornek-1.0-1.x86_64.rpm dizinindeki rpm paketi ile kurulum yapabiliriz.

SPEC dosyasında kullanılabilecek değişkenler:

%{_sysconfdir}    /etc
%{_prefix}      /usr
%{_exec_prefix}    %{_prefix}
%{_bindir}      %{_exec_prefix}/bin
%{_libdir}      %{_exec_prefix}/%{_lib}
%{_libexecdir}    %{_exec_prefix}/libexec
%{_sbindir}      %{_exec_prefix}/sbin
%{_sharedstatedir}  /var/lib
%{_datarootdir}    %{_prefix}/share
%{_datadir}      %{_datarootdir}
%{_includedir}    %{_prefix}/include
%{_infodir}      /usr/share/info
%{_mandir}      /usr/share/man
%{_localstatedir}   /var
%{_initddir}     %{_sysconfdir}/rc.d/init.d

%{_var}        /var
%{_tmppath}      %{_var}/tmp
%{_usr}        /usr
%{_usrsrc}      %{_usr}/src
%{_lib}        lib (lib64 on 64bit multilib systems)
%{_docdir}      %{_datadir}/doc
%{buildroot}     %{_buildrootdir}/%{name}-%{version}-%{release}.%{_arch}
$RPM_BUILD_ROOT    %{buildroot}

.rpmmacros dosyasında kullanılabilecek değişkenler.

%{_topdir}      %{getenv:HOME}/rpmbuild
%{_builddir}     %{_topdir}/BUILD
%{_rpmdir}      %{_topdir}/RPMS
%{_sourcedir}     %{_topdir}/SOURCES
%{_specdir}      %{_topdir}/SPECS
%{_srcrpmdir}     %{_topdir}/SRPMS
%{_buildrootdir}   %{_topdir}/BUILDROOT