Scala Fonksiyon Kullanımı

Fonksiyonlar (Functions)

Fonksiyon Tanımlama
Fonksiyon tanımlarken dönüş tipi belirtmezseniz döndürdüğünüz değere göre otomatik olarak tanımlanır. Fonksiyon bir değer döndürmezse metod olarak Unit tipini alır. Fonksiyon parametrelerini belirtirken var veya val anahtar kelimeleri kullanılmaz. Parametre ismi ve tipi gereklidir.

def fonksiyonIsmi ([parametreler]) : [dönüş tipi] = {

}

Örnek Fonksiyon Tanımlama

def yas = 34
def yas2(i: Int) = { var yas = i * 2; println(yas) }
def yas3(i: Int): Int = i + 2
def yas4(i: Int, x: Int): Int = return i * x

Örnek Fonksiyon Kullanımı

yas2(23)  /* 56 */  yas2 (23)  //56
yas4(2, 5) /* 10 */  yas4 (2, 5) //10

İlk örnekte tip belirtmediğimiz için fonksiyonun tipi döndürdüğümüz değer tipine göre belirlendi. İkinci örnekte parametreli bir fonksiyon tanımladık ve herhangi bir değer döndürmediğimiz için tipi Unit oldu. Üçüncü örnekte dönüş tipini tanımlarken Int olarak belirttik. Dördüncü örnekte return anahtar kelimesini kullanarak değeri döndürdük. return anahtar kelimesi zorunlu değildir fakat kullanmak için fonksiyon tanımlanırken tipi belirtilmelidir aksi halde hata verir.

Default Değerler
Fonksiyon tanımlarken parametrelere default değer verebiliriz. Default değer verdiğimiz parametreleri fonksiyonu kullanırken girmezsek default olarak verdiğimiz değer kullanılır.

def bilgiler(ad: String, soyad: String = "Yılmaz", yas: Int = 30): Unit = {
  println(s"Adınız: $ad Soyadınız: $soyad Yaşınız: $yas")
}

bilgiler("Martin")         // Adınız: Martin Soyadınız: Yılmaz Yaşınız: 30
bilgiler("Martin", "Odersky", 57) // Adınız: Martin Soyadınız: Odersky Yaşınız: 57
bilgiler(ad = "Mehmet", yas = 23) // Adınız: Mehmet Soyadınız: Yılmaz Yaşınız: 23

Son örnekte görüldüğü gibi parametre girerken parametre adını belirterek parametreleri sırayla girmek yerine istediğimiz sırada girebiliriz. Yukarıdaki örnekte sırayla girmeye kalkarsak yası girmek için soyadını girmemiz gerekir. Soyad değerinin default olarak kullanılmasını istersek bu şekilde kullanabiliriz.

Çoklu Parametre ( * Operatörü )
Fonksiyonlara parametre girerken bazen kaç parametre gireceğimiz belli olmayabilir. Buna çözüm olarak bir dizi parametre olarak verilebilir. Parametre olarak dizi vermek yerine daha orjinal bir çözüm olan ( * ) operatörü kullanılır.

def topla(elemanlar: Int*): Int = {
  var toplam: Int = _
  for (x <- elemanlar) toplam += x
  toplam
}

topla(12, 34, 45, 68) // 159
topla(10, 23)     // 33

Parametre Gruplama

def adres(mah: String, sok: String)(no: Int, daire: Int) = {
  println(s"$mah $sok $no $daire")
}

adres("Atatürk Mah.", "Namık Sok.")(23, 4) // Atatürk Mah. Namık Sok. 23, 4