Scala Nedir Ne Değildir

Scala ismi “scalable language” yani ölçeklenebilir dil’den gelir. Scala programlama dili Martin Odersky tarafından 2001 yılında başlatılmış bir projedir. 20 Ocak 2004 tarihinde yayınlanmıştır.

Neden Scala?

JVM Dili:

JVM üzerinde çalışan java ile yazılan kütüphaneleri kullanabilen bir dildir.

Statik Bir Dildir:

Statik diller veri türleri kullanır. Dinamik dillerin aksine daha güvenli ve hızlıdırlar. Dinamik tipli diller veri türü kullanmadıkları için program çalışırken tip kontrolü yapılır bu da hız kaybına yol açar. Statik diller derlenirken kontrol edildikleri için çalışırken ekstra bir kontrol yapılmaz. Ayrıca dinamik dillerde tip kontrolü çalışma esnasında yapıldığı için tip bilgileri bellekte tutulur bu da bellek kaybına yol açar statik dillerde böyle birşey yoktur.

Karma Paradigma - Nesneye Yönelik Programlama:

Scala nesneye yönelikli programlamayı destekler javanın aksine herşey bir nesnedir.

Karma Paradigma - Fonksiyonel Programlama:

Scala fonksiyonel programlamayı destekler. Fonksiyonel programlama daha büyük ölçekli programlar yazmak için idealdir.

Esnek Sintaks:

Java’dan daha esnek bir sintaksı vardır. Daha az kod ile daha çok iş yaparsınız.

SBT - Standart Build Tool Kurulumu:

Aşağıdaki adresden kurulumu basit bir şekilde yapabilirsiniz.

http://www.scala-sbt.org/download.html

Kurduktan sonra konsolu açıp “sbt test” komutuyla gerekli 3. parti uygulamaları kurmasını sağlıyoruz. Kurulumlar bittikten sonra konsol ekranına “sbt” yazarak kullanmaya başlayabiliriz.

$ sbt

Komut Açıklama
> help Komut yardımı için kullanılır.
> tasks En yaygın kullanılan mevcut görevleri gösterir.
> tasks -V Bütün mevcut görevleri göster.
> compile Adım adım kod derlemek için kullanılır.
> test Adım adım çalıştırıp test etmek için kullanılır.
> clean Tüm yapıları siler.
> console Scala REPL(Read, Eval, Print, Loop) çalıştırır.
> run Derlenmiş class dosyasını çalıştırır.
> show x Belirtilen değişkeni gösterir.
> eclipse Eclipse projesi oluşturur.

Scala Projesi Oluşturma:

SBT ile proje oluşturmak için konsol ekranında sbt new sbt/scala-seed.g8 komutunu çalıştıralım. Bizden bir proje ismi isteyecek ismi (küçük harfler ile) verdikten sonra projemiz hazır.

Projemizin bulunduğu dizine girerek sbt komutunu ardından run komutu ile projemizi derleyip çalıştırıyoruz.

Scala ve Java

Scala

object ScalaTest{
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    println("New Project")
  }
 }

Java

public class ScalaTest {
  public static void main(String args[]){
    System.out.println("New Project");
  }
 }