Scala (Nesneler) Objects

Object Tanımlama

object Nesne {
 def main(args: Array[String]){
  println("Object")
 }
}

Yukarıda nesne isminde bir object tanımladık. Objectler extends edilemezler. Object içindeki değişkenlere ve fonksiyonlara direk ulaşılır. Yukarıdaki kodun JVM tarafından derlendiği haline bakalım.

public final class Nesne {
 public static void main(java.lang.String[]);
}

Java’da final olarak tanımlanan classlar da extend edilemez.

Örnek:

object Adres {
 var sokak: String = ""
 var mah: String = ""
 def yazdir(): Unit = println(s"Sokak: $sokak Mahalle: $mah")
}

object Ornek {
 //Uygulamanın giriş noktası javada ki main metodu ile aynı
 def main(args: Array[String]): Unit = { 
  Adres.sokak = "Kurtuluş"
  Adres.mah  = "Atatürk"
  Adres.yazdir // Sokak: Kurtuluş Mahalle: Atatürk
 }
}

Örnek 2

class Islemler {
 def Ortalama(sayilar: Int*): Double = {
  var ort: Double = 0
  for(x <- sayilar)
  ort += x.toDouble / sayilar.length

  ort
 }
}

object app extends Islemler {
 def main(args: Array[String]): Unit = {
  val ort: Double = Ortalama(2,6,4,3,7,4,4,35,34,4,65,5,34,6)
  println(f"Ortalama: $ort%.2f ") // Ortalama: 15.21
 }
}