TestNG Annotations (Ek Açıklamalar)

Suite Nedir ?

Suite, test paketidir. Testler suite’ler aracılığıyla paketlenir ve çalıştırılırlar.

Annotation Açıklama
@BeforeSuite Test paketinde her şeyden önce bir kez çalışır.
@AfterSuite Test paketinde her şeyden sonra en son bir kez çalışır.
@BeforeClass Geçerli sınıfın ilk test yöntemi çalışmadan önce bir kez çalışır.
@AfterClass Geçerli sınıfın son test yöntemi de çalıştıktan sonra bir kez çalışır.
@BeforeTest @Test açıklamasına sahip herhangi bir test yöntemi çalışmadan önce bir kez çalışır. Her test öncesi çalışmaz.
@AfterTest @Test açıklamasına sahip bütün testler çalıştıktan sonra bir kez çalışır. Her test sonrası çalışmaz.
@BeforeGroups Parametre olarak verilen grup ismine sahip testlerin ilkinden önce bir kez çalışır. Her test için çalışmaz.
@AfterGroups Parametre olarak verilen grup ismine sahip testlerin sonuncusundan sonra bir kez çalışır.
@BeforeMethod Her test metodundan önce çalışır.
@AfterMethod Her test metodundan sonra çalışır.

Aşağıda açıklamaların örnek bir kullanımı var.

public class TestngAnnotation {
	
  @Test(groups = "grup")
  public void testCase1() {
    System.out.println("TEST 1");
  }

  @Test(groups = "grup")
  public void testCase2() {
    System.out.println("TEST 2");
  }

  @BeforeGroups("grup")
  public void beforeGroup() {
    System.out.println("BeforeGroups");
  }

  @AfterGroups("grup")
  public void afterGroup() {
    System.out.println("AfterGroups");
  }

  @BeforeMethod
  public void beforeMethod() {
    System.out.println("BeforeMethod");
  }

  @AfterMethod
  public void afterMethod() {
    System.out.println("AfterMethod");
  }

  @BeforeClass
  public void beforeClass() {
    System.out.println("BeforeClass");
  }

  @AfterClass
  public void afterClass() {
    System.out.println("AfterClass");
  }

  @BeforeTest
  public void beforeTest() {
    System.out.println("BeforeTest");
  }

  @AfterTest
  public void afterTest() {
    System.out.println("AfterTest");
  }

  @BeforeSuite
  public void beforeSuite() {
    System.out.println("BeforeSuite");
  }

  @AfterSuite
  public void afterSuite() {
    System.out.println("AfterSuite");
  }

}

Çıktı

BeforeSuite
BeforeTest
BeforeClass
BeforeGroups
BeforeMethod
TEST 1
AfterMethod
BeforeMethod
TEST 2
AfterMethod
AfterGroups
AfterClass
AfterTest
AfterSuite