TestNG Dependency (Bağımlılık) Testi Nedir

Bazen, belirli bir sırayla testleri yapmamız gerekir. Yani bir testin çalışması için bazı testlerin önceden çalışması gerekebilir. Böyle durumlarda TestNG’nin bize sağladığı bağımlılık testlerini kullanırız. İki çeşit bağımlılık testi vardır.

Yöntem Bağımlılığı

Bir testin çalışması için başka bir testin çalışması gerekirse kullanılabilir.

public class Test {

  @Test
  public void test1() {
    System.out.println("Test1()");
  }

  @Test
  public void test2() {
    System.out.println("Test2()");
  }

  @Test(dependsOnMethods = { "test1", "test2" })
  public void test3() {
    System.out.println("Test3()");
  }

  @Test(dependsOnMethods = "test3")
  public void test4() {
    System.out.println("Test4()");
  }
}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd" >
<suite name="test">
  <test name="TestDependencyOnMethods">
    <classes>
      <class name="com.testng.app.Test"/>
    </classes>
  </test>
</suite>

Çıktı

-------------------------------------------------------
 T E S T S
-------------------------------------------------------
Running TestSuite
Test2()
Test1()
Test3()
Test4()
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.28 sec

Grup Bağımlılığı