TestNG Group Test Nedir

Grup testi JUnit frameworkünde bulunmayan yeni bir özelliktir. Metotları uygun şekilde gruplamaya ve karmaşıklığı azaltmaya yarar. @Test açıklamasının groups parametresine grup isimleri yazılır. Birden fazla grup verilebilir.

@BeforeGroups ve @AfterGroups açıklamalarına isim verirken @BeforeGroups("isim") şeklinde verildiğinde hata alınmaz fakat çalışmazlar. Bunun yerine @BeforeGroups(groups = "isim") şeklinde kullanılmalıdır.

Metotlarla ilgili Gruplar

public class TestGroup {

  @BeforeGroups(groups = "veritabani")
  public void veritabaniBaglan() {
    System.out.println("Veritanına Bağlan()");
  }

  @AfterGroups(groups = "veritabani")
  public void veritabaniBaglantiBitir() {
    System.out.println("Veritabanı Bağlantısı Bitir");
  }

  @Test(groups = "islem")
  public void islem1() {
    System.out.println("Islem1()");
  }

  @Test(groups = "islem")
  public void islem2() {
    System.out.println("Islem2()");
  }

  @Test(groups = "veritabani")
  public void oracleDbBaglan() {
    System.out.println("oracleDbBaglan()");
  }

  @Test(groups = "veritabani")
  public void mysqlDbBaglan() {
    System.out.println("mysqlDbBaglan()");
  }

  @Test(dependsOnGroups = {"veritabani", "islem"})
  public void sonIslem() {
    System.out.println("Son Islem");
  }

}

sonIslem metodunun @Test açıklamasına verilen dependsOnGroups parametresi belirtilen gruplar sorunsuz çalışmadan metodun çalışmayacağını belirtir. sonIslem metodu veritabani ve islem grubuna dahil metodlara bağımlıdır.

textng.xml dosyası.

<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd">
<suite name="Testler">
  <test name="islem">
    <groups>
      <run>
        <include name="islem" />
        <include name="veritabani"/>
      </run>
    </groups>
    <classes>
      <class name="com.testng.app.TestGroup" />
    </classes>
  </test>
</suite>

Çıktı.

-------------------------------------------------------
 T E S T S
-------------------------------------------------------
Running TestSuite
Islem1()
Islem2()
Veritanına Bağlan()
mysqlDbBaglan()
oracleDbBaglan()
Veritabanı Bağlantısı Bitir
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.303 

Sınıflardaki Gruplar

Sınıf düzeyind grup tanımlanabilir. TestCase sınıfının bütün metotları islem grubuna aittir.

@Test(groups = "islem")
public class TestCase {

  public void islem1() {
    System.out.println("Islem1()");
  }

  public void islem2() {
    System.out.println("Islem2()");
  }
}
<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd" >
<suite name="Testler">
  <test name="testgroup">
    <classes>
      <class name="com.testng.app.TestGroup"/>
      <class name="com.testng.app.TestCase"/>
    </classes>
  </test>

  <test name="textgroupexclude">
    <groups>
      <run>
        <exclude name="veritabani"/>
      </run>
    </groups>
    <classes>
      <class name="com.testng.app.TestGroup"/>
    </classes>
  </test>

  <test name="islem">
    <groups>
      <run>
        <include name="islem"/>
      </run>
    </groups>
    <classes>
      <class name="com.testng.app.TestGroup"/>
      <class name="com.testng.app.TestCase"/>
    </classes>
  </test>

</suite>

testgroup isimli testteki bütün test metotları çalıştı.

textgroupexclude isimli testteki exclude etiketiyle belirttiğimiz veritabani grubuna sahip testler çalışmadı.

islem adlı testte ise include etiketiyle belirttiğimiz islem grubuna sahip testler çalıştı.

-------------------------------------------------------
 T E S T S
-------------------------------------------------------
Running TestSuite
// testgroup isimli test
IslemCase1()
IslemCase1()
Islem1()
Islem2()
Veritanına Bağlan()
mysqlDbBaglan()
oracleDbBaglan()
Veritabanı Bağlantısı Bitir
Son Islem
// testgroupexclude isimli test
Islem1()
Islem2()
// islem isimli test
IslemCase1()
IslemCase1()
Islem1()
Islem2()
Tests run: 14, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 1, Time elapsed: 0.386 sec