HDFS (Hadoop Distributed File System) Nedir?

Bazı kullanım örnekleri: 2010 yılında Facebook, 21 Petabayt (1 PB = 1024 TB) veri HDFS kümesinden birine sahip olduğunu açıkladı. 2012’de Facebook, 100 PB’den fazla veri içeren en büyük...

Hadoop Ekosistemi ve Kullanılan Araçlar

İçerik HDFS (Hadoop Distributed File System) Nedir? YARN (Yet Another Resource Negotiator) Nedir? MapReduce Nedir? Apache Ambari Nedir? Apache Chukwa Nedir? Apache...

Linux Dosya Sistemi Düzeni

Bölme Tabloları (Partition Tables) Her mimari, disk sürücülerini bölümlere ayırma ve önyükleme kodunu (Boot Code) uygun yere yerleştirme konusunda farklı yöntemlere sahiptir. Tekil veya Çoklu Önyükleme Herhengi bir...

Java TestNG Nedir ?

Test Nedir? Test, bir uygulamanının gereksinimlere uygun şekilde çalışıp çalışmadığından emin olmak için yapılan kontrol sürecidir. Tek bir test bir sınıf, metot, vs test edilmesini sağlayacak şekilde hazırlanır.

TestNG Group Test Nedir

Grup testi JUnit frameworkünde bulunmayan yeni bir özelliktir. Metotları uygun şekilde gruplamaya ve karmaşıklığı azaltmaya yarar. @Test açıklamasının groups parametresine grup isimleri yazılır. Birden fazla grup verilebilir. @BeforeGroups...

TestNG Exception Testi Nedir

TestNG yazılan kodun istisna (exception) durumlarını kontrol etme imkanı verir. Yazılan kodun istenen istisnayı fırlatıp fırlatmadığını kontrol edebiliriz. @Test açıklamasının expectedExceptions parametresine verilecek istisnalar testte fırlatılmazsa test başarısız olur....

TestNG Dependency (Bağımlılık) Testi Nedir

Bazen, belirli bir sırayla testleri yapmamız gerekir. Yani bir testin çalışması için bazı testlerin önceden çalışması gerekebilir. Böyle durumlarda TestNG’nin bize sağladığı bağımlılık testlerini kullanırız. İki çeşit bağımlılık testi vardır....